Prywatna szkoła podstawowa- na co zwrócić uwagę

Prywatne szkoły podstawowe robią się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w przypadku zamożniejszych rodzin. Kiedy pojawia się dyskusja na temat efektywności nauczani w szkołach publicznych, szkoła prywatna jawi się jako rozwiązanie lepsze i generalnie bardziej pożądane. Istnieje stereotyp (który raczej jest prawdziwy), że dzieci z prywatny szkół zdecydowanie lepiej się uczą i lepiej radzą sobie w przyszłości. Może być to świetny pomysł dla rodziców, którzy chcą zagwarantować swojemu dziecku dobrą przyszłość. W posłaniu dziecka do szkoły prywatnej może nie chodzić nawet o to by dziecko stało się geniuszem. Szkoły prywatne potrafią zachęcić dziecko do nauki i sprawić, by samo chciało się uczyć. Właśnie to może być czymś, na czym najbardziej będzie zależało wielu rodzicom. Z takim nastawieniem warto pomyśleć o posłaniu dziecka do takiej szkoły.

Zagrożenia

Rodzice muszą jednak wyjątkowo dbać o dziecko, które chodzi do prywatnej szkoły. Przede wszystkim muszą zadbać, by miało dobry kontakt z rówieśnikami z klasy poza szkołą. Najczęściej dzieci z okolic domu będą chodziły do szkoły państwowej, a co za tym idzie, będą miały gorsze kontakty z dzieckiem ze szkoły prywatnej. W takich sytuacjach należy dziecko zawsze zawozić do miejsc, w których mogłoby się spotkać z dziećmi z klasy. Warto także przypomnieć, że prywatna szkoła podstawowa w społeczeństwie kojarzy się raczej z czymś elitarnym. Rodzice powinni akcentować dziecku, że nie ma prawa wywyższać się wśród rówieśników. Na pewno dobrze to wpłynie na jego kontakty z innymi, a także nie będzie kształtowało postaw, które większość społeczeństwa uzna za nietrafione i uciążliwe. Najczęściej jednak w ogóle nie ma z tym problemu. Dzieci ze szkół podstawowych prywatnych w Polsce nie mają problemu z aklimatyzacją i potrafią pogodzić czas na zabawę z czasem na naukę. Wszystko jest zasługą świetnej kadry nauczycielskiej, na jaką można sobie pozwolić tylko w wypadku prywatnych szkół.

Dlaczego warto?

Tradycje, które wiążą się ze szkołami prywatnymi bardzo jasno pokazują, że jest to dobry wybór. Nawet, jeżeli dziecko w późniejszych etapach nauki będzie chodziło do szkoły publicznej, postawy które nabędzie w szkole prywatnej będą towarzyszyły mu także tam. Relacje, które nawiąże z rówieśnikami z pewnością przetrwają próbę czasu i dziecko będzie spełniało się nie tylko naukowo, ale także i społecznie. Wreszcie prywatne szkoły to także dobre wyniki w nauce. Warto o tym pamiętać, już na poziomie podstawówki. Dziecko po niej wybierze przecież liceum, a od tego dużo zależy w kwestii tego na jakie studia ono pójdzie. Lepiej myśleć o tym za wczasu.